معرفینامه و رزومه فعالیت
آرزو و هدف من
درباره وبلاگ


یه روزی تنها آرزوم این بود که به اینجا برسم و با خودم می گفتم اگه به اینجا برسم دیگه هیچی نمی خوام. وقتی رزومه استادام رو روی سایت می دیدم با خودم می گفتم یعنی میشه... و حالا جایی که الان قرار گرفتم آرزوی دیروزم هست ولی می بینم نه هنوز یه عالمه هدف و آرزوی های دیگه پیش روم هست که باید برای رسیدن به اونها هم تلاش کنم. اینو بگم که خدا خیلی قشنگ در وجود ما آدم ها امید و آرزو و هدف رو آفریده که از سختیها و قشنگی های زندگیمون درس بگیریم و لذت ببریم. من که همشو دوست دارم هم سختیهای زندگیم که اگه نبودن لذت خوبیها رو نمی چشیدیم و هم قشنگی های زندگیم که اگه نبودن واقعا به نقطه نا امیدی می رسیدم. عاشق لحظه لحظه های زندگیم هستم و خدارو شککککککککککککککککککککککککککککککککککر می کنم به خاطر همه نعمتهاش ;)
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            
RSS Feed

ü
Personal Details

Name & Surname: Miss.Shila Soleymani                                

     Nationality: Iranian                             

   Email Address: Soleymani.shila @ yahoo.com

ü
Education and Qualification

_ Master Thesis: The relationship between the adoption and
application of ICT in educational practice and research with faculty members Ferdowsi University of Mashhad, 2008-2009

_ Degree Awarded:Master’s Degree.
Major: Educational Science- Educational Technology- full time program, Islamic
Azad University, South Tehran branch, 2007-2009. September 22,2009

_ Degree Awarded: Bachelor’s Degree.
Major: Elementary teaching- full time, Islamic Azad University, Sabzevar branch
, 2004-2006. November 20,2006.

_ Degree Awarded: Associate’s
Degree. Major: Elementary teaching- full time, Islamic Azad University,
Sabzevar branch , 2002-2004. February 18,2005.

_ Associate of science in 2002

_ Employment test, periodic, 2005-2006

_ Young Researchers Club, Islamic
Azad University, Sabzevar (Register No. 9018127002)

ü
Work Experiences

Academic rank: Lecturer of the
University

Address:

-Integrated Campus,Islamic Azad
University Sabzevar
-Top News - Faculty of Education, Mashhad

-Culture & Art higher education center . university of applied science & technology, Mashhad,

Courses:

1-    
Teaching Methodology-
Generalities (Associate’s Degree, Elementary teaching)

2-    
Designing,Production
& Application of Educational Materials and Workshop Designing,Production
& Application of Educational Materials  

3-    
Principles of
Educational Messages Design and Workshop Principles of Educational Messages Design

4-    
Educational Design
and Workshop Educational Design

5-    
Introduction to
Educational Technology and Workshop Introduction to Educational Technology

6-    
Introduction
Computer for Education and Workshop Introduction Computer for Education

7-    
Introduction Computer
for Educational Science- Educational Technology and Workshop Introduction
Computer for Educational Science- Educational Technology

8-    
Introduction
Computer for Curriculum and Workshop Introduction Computer for Curriculum

9-    
Curriculum Analysis
and Workshop Curriculum Analysis

ü
Publications

articles published in journals indexed scientific
research
ISC,  SCOPUS and  LISA

 • Soleymani
  Shila, Mosavi Seyed Yaghub, Parirokh Mehri, The relationship between usage rate
  of information and communication technology by faculty members of Ferdowsi
  university of Mashhad, and motivation rate, updating of lesson content and
  attractiveness of classroom in acade mic year of 2008-2009,Iranian Researcher Institute for Science and Technology- ISSN 2251-8223. VOL.27/NO.3/PP:737-758.spring 2012

               URL http://jist.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-117-1&slc
  lang=fa&sid=1


 • Soleymani
  Shila, Mosavi Seyed Yaghub, Parirokh Mehri, The Relationship between Acceptance
  and Usage of Information and Communication Technology and Educational and
  Research Performance of Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad in
   Information Sciences and Technology 2008-2009, Iranian Researcher Institute for Science and Technology- ISSN1735-5206/ VOL.26/NO.4/PP:781-801.summer 2011  ( 2011; 26 (4) :781-801             URL http://jist.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-117-6&slc_lang=fa&sid=1


 • Soleymani
  Shila, Mosavi Seyed Yaghub, Parirokh Mehri, The Relationship between Usage Rate
  of Information and Communication Technology and Demographic Features of Faculty
  Members of Ferdowsi University of Mashhad InformatioJn Sciences and Technology 2008-2009, Iranian Researcher Institute for Science and Technology 2008-  ISSN1735-5206/ VOL.26/NO.2/PP:335-354.winter( 2011 ; 26 (2) :335-354)

  URL http://jist.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-117-6&slc_lang=fa&sid=1_

papers presented to the Conference Poster


 • Shahla
  Soleymani, Shila Soleymani "tools and technologies in e-learning", third
  Conference on E-Learning in Medical Sciences, University of Medical Sciences,
  Mashhad (2 points), Article P061, published in abstract in the Special
  Proceedings Third National Conference on E-learning in medical science: the
  Journal of Medical Education Development Center (horizon Medical School),
  third, fifth Issue, autumn and winter 1388, p. 158, 27 till Persian date Bahman
  29 May 2009, Mashhad University of Medical Sciences

ü
Provide research projects

Ali Mohammad Naemy, Shila Soleymani, "A
comparative study of the use of new technologies in educational process teaching
- learning by the faculty of Islamic Azad University of Mashhad and Sabzevar,
and provide effective solutions for application development in 2010-2011 "
(for university Sabzevar Branch)

v
Other Skils

ü
Participation in workshops

-      

 certificate of endnote and bibliographic information management(X5), the organizer of Tehran: at Iranian research institute for information science and technology, for 9 hours, 18 July 2012

-      

certificate of how to write and publish articles in international journals, the organizer of Tehran: at Iranian research institute for information science and technology, for 9 hours, 15 July 2012
-      

participate in workshops, essay based on ISI, the organizer of
Tehran: Iranian excelled Management, 13.September.2011

-      
spss software workshop held in Mashhad: Mashhad Ferdowsi
University, July 2011

-      

       active participation
in educational workshop for Renovation in Education (creativity) (Razi
Conference Center University of Medical Sciences, Tehran - Iran) May 2009

ü
Participation in conferences,
seminars and competitions

-      
Educational Film Festival and the third martyr Motahari Eleventh
National Congress of Medical Education (Razi Congress Center, Tehran, Iran
University of medical sciences and health services) May 2, 2010 (9 points)

-      
Fourteenth period of thesis research, the top tenth of the
student and the student (University - The martyr Motahari - Tehran) in 2009

-      
Third state Congress of theapplication of electronic education
in medical sciences (Congresses Hall martyr Imam Reza Hashemi-Nejad Hospital,
Mashhad) Persian date Bahman 2009

-       Graduate Public
Relations E-Learning Conference at the end of the Information Society (Olympic
Hotel - Tehran) Persian date Ordibehesht 2009

ü
Knowledge of Computer

-      
International computer (ICDL Certificate) 07/12/2010

-      
E-citizen Certificate

-      
Computer graphic designing, October 15, 2010

-      
Computer Operation, Word- Excel- Access- PowerPoint (grade 1
ICDL, vocational Certificate) 12, September, 2009

-      
Computer Operation, ICT- Internet- windows (grade 2 ICDL,
vocational Certificate) December 9,2009

-      
The course of ICDL grades 1&2 (seven skills), June 12,2011

ü
Knowledge of English

-

       Completed the University of Jahad Intensive English Programme of Mashhad, conversation course Level 5, 6, 7 – Top Notch 0spring to summer

-

Essential absolutely words of the IELTS 504

-

Essential words of the TOEFL 450

 -

Completed the IELTS Skills include writing 1,2,3 in the foreign language institute  Hafez of Mashhad, in summer semester 2012  

-

  Completed the English Essay Writing Workshop, in two levels, in the foreign language institute Hafez of Mashhad,22th September 2012- 17th Octobber 2012            

-

Completed the Techniques of English translation to Farsi & Farsi to English Workshop, in 4 levels, in the foreign language institute Hafez of Mashhad , 25th Jun 2012 - 15th September 2012     

  -      
Completed the UCTI Intensive English Programme(IEP) of Malaysia,
IEP Level Starter, 19th September 2011- 20th October
2011

-      
Completed the UCTI Intensive English Programme(IEP) of Malaysia,
IEP Level 1- Lower Basic, 24th October 2011, 24th November
2011

-      
Completed the UCTI Intensive English Programme(IEP) of Malaysia,
IEP Level 2- Upper Basic 28th November 2011- 03 January 2012

-      
Completed the UCTI Intensive English Programme(IEP) of Malaysia,
IEP Level 3- Pre - Intermediate 09th January 2012- 16th February 2012موضوع مطلب : shila soleymani / shilasoleymani / سلیمانی شیلا / تکنولوژی آموزشی