پروتال من

ü   مشخصات فردی

نام : شیلا    نام خانوادگی: سلیمانی    شماره شناسنامه: 3234  

صادره از: مشهد    جنسیت: زن   رشته تحصیلی: تکنولوژی آموزشی       

گروه آموزشی: علوم تربیتی       مرتبه علمی:  مدرس دانشگاه

 محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار                                 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد                                                      
دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر مشهد 

موسسه زبان انگلیسی پاسارگاد جهانشاهی مشهد


  آدرس پست الکترونیک:                                   Email:Soleymani.shila@yahoo.com

ü   مشخصات تحصیلی

دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی واحد تهران

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: رابطه ی بین پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-87

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

دیپلم علوم تجربی1381

قبولی در آزمون استخدامی ادواری سال 85-84

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار (شماره عضویت9018127002)

شرکت و قبولی در مصاحبه علمی دبیرخانه منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی 30/9/89

ü     فعالیت های آموزشی و تدریس

دروس:

¬     کلیات روشها و فنون تدریس1(کاردانی آموزش ابتدایی)

¬      طراحی آموزشی و کارگاه طراحی آموزشی(کارشناسی آموزش ابتدایی)

¬      مقدمات تکنولوژی آموزشی و کارگاه مقدمات تکنولوژی آموزشی(کارشناسی مدیریت آموزشی و کارشناسی تکنولوژی آموزشی)

¬      تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی و کارگاه تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی(کارشناسی آموزش ابتدایی)

¬      کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی و کارگاه کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی(کارشناسی مدیریت آموزشی)

¬     کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی و کارگاه کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی(کارشناسی آموزش ابتدایی)

¬     کاربرد کامپیوتر در تکنولوژی آموزشی و کارگاه کاربرد کامپیوتر در تکنولوژی آموزشی(کاردانی و کارشناسی تکنولوژی آموزشی)

¬     طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی وکارگاه طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی(کاردانی آموزش ابتدایی)

¬     اصول طراحی پیام های آموزشی(کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی)

¬       کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات (کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- تدوین و کارگردانی فیلم,  کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک, کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی و کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- خوشنویسی)

¬       شیوه های ساخت و بکارگیری وسایل کمک آموزشی  و بازی و کارگاه شیوه های ساخت و بکارگیری وسایل کمک آموزشی  و بازی (کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی)

¬       وبلاگ نویسی و کارگاه وبلاگ نویسی (کاردانی حرفه ای امور فرهنگی)

¬       مقدمات فناوری آموزشی و کارگاه مقدمات فناوری آموزشی(کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی)

¬       نوآوری در آموزش و یادگیری (کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی)

¬       شیوه های ارزیابی و ارزشیابی رسانه های آموزشی و کارگاه شیوه های ارزیابی و ارزشیابی رسانه های آموزشی  ( کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری)

¬       طراحی پیام ها و تولید مواد آموزشی و یادگیری1 (اصول و فنون پیام های کلامی) (کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی)

 ¬      طراحی پیام ها و تولید مواد آموزشی و یادگیری2 (مستندسازی الکترونیکی) (کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی)

¬      طراحی پیام ها و تولید مواد آموزشی و یادگیری3 (چند رسانه ای دیجیتالی) (کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی)

 ¬     برگزاری دوره های مهارتی

Listening comprehension, Structure and written expression, Reading comprehension

 زبان انگلیسی برای آمادگی MSRT,TOLIMO,EPT,TELP و دوره های نکته و تست آمادگی ارشد و دکتری

ü     همکاری با دانشگاه ها  و مراکز آموزشی در تدریس

¬     دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارگروه علوم تربیتی ( از ترم بهمن 1388-1389)

¬     دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه علوم تربیتی ( از ترم مهر 1389-1390)

¬     دانشگاه علمی کاربردی مشهد واحد فرهنگ و هنرگروه تکنولوژی آموزشی ( از ترم مهر 1390-1389)

 ¬ موسسه زبان انگلیسی پاسارگاد جهانشاهی (از ترم تابستان 94)

ü   عناوین و امتیازات ویژه

¬     رتبه اول مطالعه و تحقیق یادواره وجدان کار و انضباط اجتماعی در آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد 79-78

¬     رتبه اول مطالعه و تحقیق یادواره حضرت امام خمینی (ره) در آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد 78-77

¬     رتبه دوم مطالعه و تحقیق یادواره احترام به قانون و استقرار امنیت در آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد 77-76

¬     رتبه سوم مطالعه و تحقیق یادواره وجدان کار، انظباط اجتماعی، انضباط اقتصادی و مالی در آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد 75-74

¬     رتبه اول در تدوین دفتر گفته ها و نکته ها در آموزش و پرورش ناحیه 73-72

ü   فعالیت های پژوهشی

ü   انتشار مقاله در ژورنال‎های علمی پژوهشی نمایه شده  ISCو  SCOPUSو LISA :

¬     شیلا سلیمانی, سید یعقوب موسوی, مهری پریرخ " رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-87 " کد ثبت مقاله A-10-117-2 ( فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات ایران/ دوره26/ شماره2/ص354-335/ زمستان1389، به سال 2011 و ماه 3 / انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، منتشر شده است)

¬     شیلا سلیمانی, سید یعقوب موسوی, مهری پریرخ " رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-87 " .کد ثبت A-10-117-3  ( فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات ایران/ دوره26/ شماره4/ص781-801/ تابستان1390، به سال 2011 و ماه 10 / انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، منتشر شده است)

¬     شیلا سلیمانی, سید یعقوب موسوی, مهری پریرخ " رابطه بین میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه آنان برای تدریس، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درسشان در سال 88-87 " . کد ثبت A-10-117-1 (پژوهشنامه و فصلنامه علمی پژوهشی پردازش اطلاعات علوم و فناوری اطلاعات ایران  /دوره27/شماره3/ ص 737-758/ بهار1391 به سال 2012/ انتشارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، منتشر شده است)

ü                مقالات پذیرش شده در همایش ها  

       - (ارائه بصورت سخنرانی)

¬     شیلا سلیمانی, بررسی تاثیر میزان سواد اطلاعاتی در زمینه فناوری های نوین آموزشی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد, کد مقاله 1555, 9 تا 11 اردیبهشت 1393 , پانزدهمین همایش کشوری آموزش در علوم پزشکی یزد و هفتمین جشنواره شهید مطهری, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

       - (ارائه بصورت پوستر)

¬     شیلا سلیمانی, شهلا سلیمانی " با عنوان روند توسعه یادگیری از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار(راه کارهای اجرایی شدن و چگونگی بکارگیری فناوری سیار) اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی, کد مقاله2A-05, 1 لغایت 3 آبان 1392, دانشگاه علوم پزشکی شیراز

¬ علی محمد ناعمی،شیلا سلیمانی " با عنوان بررسی میزان بکارگیری فناوری
های نوین آموزشی در فرایند  یاددهی-یادگیری در آموزش عالی و ارائه راهکارهای عملی" پنجمین همایش ملی آموزش با تاکید بر آموزش در جهت رفع نیازهای جامعه,  تالار اجتماعات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران, چاپ چکیده مقاله در ویژه نامه خلاصه مقالات پنجمین همایش ملی آموزش با تاکید بر آموزش در جهت رفع نیازهای جامعه , کد مفاله 5028،  25 و 26 اردیبهشت 92 ،  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 

¬ شیلا سلیمانی, شهلا سلیمانی " نقش مذهب در پیشگیری از اختلالات روانی" , همایش ملی قرآن و علوم پزشکی, تالار شهید هاشمی‌نژاد بیمارستان امام رضا(ع) واقع در خیابان شهید چمران مشهد, کد مقاله 1362, 6و7 دیماه 1391, دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

¬     شهلا سلیمانی، شیلا سلیمانی " ابزارها و فناوری ها در آموزش الکترونیکی" , درسومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی؛ تالار شهید هاشمی‌نژاد بیمارستان امام رضا(ع) واقع در خیابان شهید چمران مشهد (2 امتیاز)، کد مقالهP061، چاپ چکیده مقاله در ویژه نامه خلاصه مقالات سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی: دو فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (افق توسعه آموزش علوم پزشکی)، سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، ص 158 ،  27 لغایت 29 بهمن ماه 1388، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ü                ارائه طرح پژوهشی

¬علی محمد ناعمی, شیلا سلیمانی " بررسی مقایسه ای میزان بکارگیری فناوری های نوین آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری توسط استادان دانشگاه های آزاد اسلامی واحد سبزوار و مشهد و ارائه راهکارهای موثر جهت توسعه این بکارگیری ها در سال 90-89 " (برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار)

ü   تالیفات

 ¬ شیلا سلیمانی, فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی, تهران: انتشارات راشدین, چاپ دوم, فروردین 93 

¬ شیلا سلیمانی, فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی, تهران: انتشارات راشدین, دیماه 91        

ü   فعالیت های کارگاه

  ü   ارائه کارگاه های آموزشی

¬     ارائه کارگاه آموزشی 24 ساعته با عنوان " کارکردهای نوین رسانه ها در روابط عمومی(روابط عمومی الکترونیک) " ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی های امور عشایرسراسر کشور, 29اردیبهشت لغایت 1 خرداد 1393 بمدت سه روز- با  میزبانی اداره کل امور عشایر خراسان رضوی- سالن کنفرانس سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی

ü   شرکت در کارگاه های آموزشی

¬  شرکت در کارگاه اصول عکاسی, جهاد دانشگاهی مشهد, 40 ساعت آموزشی, بهار 93

¬ شرکت در دوره آموزشی تربیت مدرس مهارت های عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی, 27/5/1392 لغایت 29/5/1392, 40 ساعت آموزشی, در استان خراسان رضوی سالن همایش جهاد دانشگاهی مشهد

¬  شرکت در کارگاه تربیت مربی کودک, جهاد دانشگاهی مشهد, 248 ساعت نظری, 144 ساعت عملی, از بهار 92 تا شهریور 92

¬  شرکت در کارگاه طراحی و تولید محتوای الکترونیکی بر مبنای اصول چند رسانه ای آموزشی , برگزار کننده: تهران دا نشگاه تربیت رجایی, 2 ساعت آموزشی,  اردیبهشت 26/2/1392  

¬ شرکت در کارگاه مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت 15,  برگزار کننده تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران, 9 ساعت آموزشی, تیرماه 4/28/ 1391

¬  شرکت در کارگاه آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله های علمی در مجله های آی. اس. آی, برگزار کننده تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران, 9 ساعت آموزشی, تیرماه 25/04 / 1391

 ¬     شرکت در کارگاه مقاله نویسی بر اساس استاندارد آی. اس. آی ، برگزار کننده تهران: مدیریت سرآمد ایرانیان، شهریورماه 13/6/1390

¬     شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار spss برگزار کننده مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد تیرماه 1390

¬     شرکت در کارگاه آموزشی اساتید با عنوان نوآوری در آموزش(خلاقیت) کننده تهران: مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران, اردیبهشت 89

¬     شرکت در کارگاه اصول پایه مدیریت توسط موسسه آموزشی فرانگران اصناف خراسان رضوی به مدت 26 ساعت آموزشی از تاریخ 30/9/87 لغایت 7/10/1387

ü   شرکت در کنفرانس ها، همایش ها و مسابقات

¬     شرکت در  پانزدهمین همایش کشوری آموزش در علوم پزشکی یزد و هفتمین جشنواره شهید مطهری, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 9 تا 11 اردیبهشت 1393

¬     شرکت در اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی, سالن کنفرانس سینا و صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز , 1 لغایت 3 آبان 1392

¬  شرکت در پنجمین همایش ملی آموزش با تاکید بر آموزش در جهت رفع نیازهای جامعه,  سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی,  25و26 اردیبهشت 1392 

¬ شرکت در همایش ملی قرآن و علوم پزشکی(تالار شهید هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مقدس, 6و7 دیماه 1391 

¬     شرکت در سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری و یازدهمین همایش کشوری آموزش در علوم پزشکی(مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران-تهران) اردیبهشت 1389 (9امتیاز)

¬     شرکت در چهاردهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی و دهمین پژوهش برتر دانشجویی (دانشگاه تربیت مدرس- تالار شهید مطهری- تهران) در سال 88

¬     شرکت درسومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی(سالن همایش های شهید هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا مشهد) بهمن 88 

¬     شرگت در پایان دوره آموزش تکمیلی همایش روابط عمومی الکترونیک در جامعه اطلاعاتی(هتل المپیک-تهران) اردیبهشت  88

¬     شرکت در پنجمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی، شاهد و ایثارگر خراسان رضوی 86-85

¬     شرکت فعال در همایش ها و جلسات کانون فارغ التحصیلان و هلال احمر 85-81

ü   برپایی نمایشگاه

¬     شیلا سلیمانی, مسئول برگزاری سومین نمایشگاه هنرهای تجسمی(ساخت و بکارگیری وسایل کمک آموزشی و بازی)  ویژه دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان “ تبلور خلاقیت و ابتکار در آموزش” در نگارخانه مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 1 خراسان رضوی, 22 اردیبهشت لغایت  18خرداد 1393

¬     شیلا سلیمانی, مسئول برگزاری دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی (ساخت و بکارگیری وسایل کمک آموزشی و بازی) ویژه دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان “جرقه ای از نبوغ در آموزش”  در نگارخانه مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 1 خراسان رضوی, 2 آذر لغایت 20 آذر 1392

¬     شیلا سلیمانی, مسئول برگزاری اولین نمایشگاه هنرهای تجسمی(ساخت و بکارگیری وسایل کمک آموزشی و بازی) ویژه دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان  “اعجاز خلاقیت در آموزش”  در نگارخانه مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 1 خراسان رضوی, 21 مهر لغایت 13 آبان 1392

ü      علایق پژوهشی

¬     فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

¬     آموزش الکترونیکی

¬     فناوری های نوین آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری

¬     تکنولوژی آموزشی و آموزش

¬     یادگیری سیار

¬    رسانه و آموزش

ü   آشنایی با رایانه

¬        SPSS (فنی حرفه ای 1392)

 ¬      ICDL جهانی هفت مهارت (ICDL CORE)

¬     (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات)- ICT(مدیریت فایل ها)-windows (اطلاعات و ارتباطات) Internet (استانداری1390)

¬     (صفحه گسترده) -Excel (بانکهای اطلاعاتی)-Access (ارائه مطلب)PowerPowint - (واژه پرداز)Word (استانداری1390)

¬     ICDL درجه 2 مبانی –سیستم عامل (ویندوز)- اینترنت (فنی حرفه ای1388)

¬     ICDL درجه 1 Word-Excel-Access-PowerPowint  (فنی حرفه ای1388)

¬     windows-Word (دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1385)

¬     فیلمبرداری (هلال احمر1381)

¬     مبانی -سیستم عامل (ویندوز)- Word-Excel-Access-PowerPowint (هلال احمر 76-78)

¬      رایانه کار طراحی گرافیک رایانه ای Fotoshop (1389 فنی حرفه ای)

¬      رایانه کار ساخت انیمیشن با نرم افزار Flash (1392 فنی حرفه ای)

¬      رایانه کار ساخت طرح های گرافیکی Freehand (1393 فنی حرفه ای)

¬      رایانه کار تدوین فیلم و صدا Ssp (Snagit, Sound Forge, Premiere Pro) (1394 فنی حرفه ای)

¬     شهروند الکترونیک 1390 (E-Citizen)

ü   آشنایی با زبان انگلیس

-

Completed the University of Jahad Intensive English Programme of Mashhad conversation course Level 11, 12, 13, 14, 15 _ Summit, June 2014 to Mar 2015

-

 Completed Teacher Training Course (T.T.C) in English as a foreign Language at Iranian Academic Center for Education Culture and Research  (ACECR) at Mashhad Branch in a period of 40 hours from June 2014 to August 2014

-

-       Completed the University of Jahad Intensive English Programme of Mashhad, conversation course Level 5, 6, 7, 8, 9, 10 – Top Notch , Mar 2013 to Feb 2014 

-      

Essential absolutely words of the IELTS 504, in the foreign language institute Jahashahi of Mashhad, 2013

-      

Essential words of the TOEFL 450, in the foreign language institute Jahashahi of Mashhad, 2013

-      

English calligraphy in the foreign language institute Hafez of Mashhad, in summer semester 2012

-      

Completed the IELTS Skills include writing 1,2,3  in the foreign language institute Hafez of Mashhad, in summer semester 2012

-      

Completed the English Essay Writing Workshop, in two levels, in the foreign language institute Hafez of Mashhad,22th September 2012- 17th Octobber 2012

-      

Completed the Techniques of English translation to Farsi & Farsi to English Workshop, in 4 levels, in the foreign language institute Hafez of Mashhad   25th Jun 2012 - 15th September 2012

-      

Completed the UCTI Intensive English Programme(IEP) of Malaysia, IEP Level 3- Pre - Intermediate 09th January 2012- 16th February 2012

-      

Completed the UCTI Intensive English Programme(IEP) of Malaysia, IEP Level 2- Upper Basic 28th November 2011- 03th January 2012

-      

Completed the UCTI Intensive English Programme(IEP) of Malaysia, IEP Level 1- Lower Basic, 24th October 2011, 24th November 2011

-       Completed the UCTI Intensive English Programme(IEP) of Malaysia, IEP Level Starter, 19th September 2011- 20th October 2011

2012

ü     فعالیت اجتماعی

¬       اهدا کتابخانه شخصی به مرکز اسناد آستان قدس رضوی, حاوی  22 نسخه کتاب چاپی تخصصی به شماره 8624 در تاریخ 21/6/1392

¬  اهدا پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "  رابطه ی بین پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-87 " به شماره ثبت  7044 در تالار محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

¬  5سال عضویت در بسیج فعال دانشجویی84-89

¬   9سال عضویت در بسیج عادی دانش آموزی و دانشجویی75-84

¬       لوح تقدیر بزرگداشت هفته معلم 1390

¬       لوح تقدیر بزرگداشت هفته معلم 1389

¬       لوخ تقدیر همکاری در ششمین جشن فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1385

¬       لوح تقدیر فعالیت در تشکل ها و نشریات دانشجویی 1383

¬     لوح تقدیر فعالیت در برگزاری مراسم احیا شبهای قدر در سال نهضت خدمت رسانی به مردم 25/1/82

¬     لوح تقدیر فعالیت در برگزاری مراسم و مناسبت ها ی بسیج در سال پاسخگویی مسئولین به مردم 17/3/83

¬     لوح تقدیر فعالیت در برگزاری مراسم احیا شبهای قدر30/8/83

¬     لوح تقدیر فعالیت در برگزاری مراسم دهه اول محرم 84

¬     لوح تقدیر فعالیت در برگزاری اردوی میثاق با لاله ها 1/2/82

¬     دریافت گواهینامه آموزش مقدماتی بسیج 8/3/83

¬     دریافت گواهینامه امداد و کمکهای اولیه 15/3/83     لبخند

/ 5 نظر / 24 بازدید
شهلا

موفق باشی عزیزم [ماچ][قلب]

موسوی

منتظر میلتون هستم

سورتیجی

سلام. تبریک به خاطر موفقیت های علمی. خوشحال شدم پروفایل شما رو دیدم. امیدوارم دکتری قبول بشی. راستی دانشگاه تربیت مدرس هم دکترای تکنولوژی آورد. سربلند و پیروز.

علی

بابا خیلی اعتماد به نفس داری [تعجب][تعجب]

nice24

سلام مطالبتون رو خوندم و خیلی خوشحال شدم که با چنین شخصیتی آشنا شدم.امیدوارم در تمام مراحل زندگیتون موفق باشین. در ضمن فارسی رو پاس بدارید.ناسلامتی شما ایرانی و فارسی زبانید.